Hafriyat Taşıma İzni Belgesi Nasıl Alınır?

Hafriyat Taşıma İzni İçin Gerekli Belgeler

Müracat Dilekçesi
İnşaat Ruhsatı
Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisinin Vergi Levhası
Hafriyatı Taşıyacak olan firmanın/şahsın Vergi Levhası.
Hafriyatı taşıyan araçlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları ve fotokopileri.
Hafriyatı taşıyacak olan araçların ruhsat fotokopileri.
Toplu konut inşaatlarında TOKİ ile üstlenici firma arasında yapılan sözleşme ve Üstlenici firma ile hafriyatı taşıyacak olan firmanın/şahıs arasında yapılan sözleşme.

Hafriyat Taşıma Belgesi Prosedürü

Vatandaşa/firmaya ait dilekçe ilgi tutularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” için toplam ücret bedeli hesaplanarak yazı hazırlanır ve imzalanır. Toplam üçret Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine üretici firma/şahıs tarafından yatırılır.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ücret bedelleri 05/04/2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.1058-010.05-95 sayılı genelgesine göre hesaplanır.

Kamyonlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları görülerek fotokopileri dosyasına alınır.

Hafriyat Döküm Sahasının onaylı olup olmadığı ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnternet adresinden kontrol edilir.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” 4 nüsha olarak hazırlanır ve Hafriyat döküm sahasında onaylatılmak üzere ilgilisine verilir.

Döküm sahasında onaylanan belgeler Müdürlüğümüzce imzalanır ve onaylanarak bir nüshası dosyasında saklanır. Bir nüshası “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ve heloğramlar ile birlikte atık üreticisine, biri taşıyıcı firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.

Bir cevap yazın