Hafriyat Taşıma İzni Belgesi Nasıl Alınır?

Hafriyat Taşıma İzni İçin Gerekli Belgeler

Müracat Dilekçesi
İnşaat Ruhsatı
Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisinin Vergi Levhası
Hafriyatı Taşıyacak olan firmanın/şahsın Vergi Levhası.
Hafriyatı taşıyan araçlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları ve fotokopileri.
Hafriyatı taşıyacak olan araçların ruhsat fotokopileri.
Toplu konut inşaatlarında TOKİ ile üstlenici firma arasında yapılan sözleşme ve Üstlenici firma ile hafriyatı taşıyacak olan firmanın/şahıs arasında yapılan sözleşme.

Hafriyat Taşıma Belgesi Prosedürü

Vatandaşa/firmaya ait dilekçe ilgi tutularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” için toplam ücret bedeli hesaplanarak yazı hazırlanır ve imzalanır. Toplam üçret Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine üretici firma/şahıs tarafından yatırılır.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ücret bedelleri 05/04/2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.1058-010.05-95 sayılı genelgesine göre hesaplanır.

Kamyonlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları görülerek fotokopileri dosyasına alınır.

Hafriyat Döküm Sahasının onaylı olup olmadığı ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnternet adresinden kontrol edilir.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” 4 nüsha olarak hazırlanır ve Hafriyat döküm sahasında onaylatılmak üzere ilgilisine verilir.

Döküm sahasında onaylanan belgeler Müdürlüğümüzce imzalanır ve onaylanarak bir nüshası dosyasında saklanır. Bir nüshası “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ve heloğramlar ile birlikte atık üreticisine, biri taşıyıcı firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.

Hafriyat nedir, hafriyat ve kazı çalışması nasıl yapılır

İnşaat alanından taş, toprak, moloz, demir ve diğer malzemelerin alınarak, alanın şekillendirilmesine genel olarak hafriyat denilmektedir. Taş toprak kayalık, kumlu arazinin, taşıma , kazıma, yumuşatma, parçalama yöntemleri ile istenilen şekilde biçimlendirilerek hafriyat işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji hafriyat ve kazı işlerinde makinaların, yoğun ve etkin olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Hafriyat kazı işlemlerinde kullanılan makinaların başında , skreyper, loader ( yükleyici), ekskavator, buldozer gelmektedir.

Hafriyat kazı çalışmaları başlamadan önce, gerekli ruhsat işlemlerinin ve izinlerinin tamamalanmış olması gerekmektedir.

Hafriyat kazı işlemi çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir çalışma olduğu için, hafriyat kazı çalışmasının deneyim bilgi sahibi mühendis ve teknik personel gözetiminde yaapılması gerekmektedir. Hafriyat kazı çalışmasında yaşanabilecek aksaklıklar, telafisi mümkün olmayan mal ve can kayıplarına neden olacaktır.

Hafriyat sahasına bitişik binaların temellerinde meydana gelebilecek toprak kaymaları, binaların yıkılmasına sebep olabilir. Hafriyat kazı sahasında meydana gelecek kazalar ve toprak kaymaları hayati sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple hafriyat kazı alanında çalışmaya başlamadan önce, geniş kapsamlı inşaat all risk sigortası yapılması önem taşımaktadır.

Hafriyat kazı çalışmasına başlamadan önce, hafriyat sahası içinde canlı varlık olmadığı, mutlaka ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Yine hafriyat çalışması yapılacak saha içinde maddi zarara neden olabilecek , zarar görmesi muhtemel eşya ve malzemelerin bulunmadığının tespiti yapılmalıdır.