Yapı Yıkım Tekniği Belirleme Veri Formu Örneği

 

VERİ BAŞLIGI

VERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERİ

 

 

 

 

YAPI ÖZELLİKLERİ

YAPI YÜKSEKLİĞİ (METRE)

 

YAPI TAŞIYICI SİSTEM TÜRÜ

(betonarme, yığma, çelik, ahşap, mühendislik hizmeti almamış gecekondu, karma)

YIKIMIN KAPSAMI

(Tümden, kısmi yıkım, acil yıkım)

YAPIMIN KULLANIM ŞEKLİ

(konut, üretim tesisi, hastane, ibadethane, okul, kütüphane, tehlikeli madde deposu, nükleer tesis)

YAPININ STABİLİTESİ VE HASAR DURUM

(stabil, yapı hasarlı [ağır-orta-az])

 

 

 

 

 

 

SAHA ÖZELLİKLERİ

YAPININ KONUMU

(tek ayrık, köşede bitişik nizam, her iki tarafından bitişik nizam)

 

YAPININ KOMŞU YAPILARA UZAKLIĞI (metre)

YAPININ YAKININDA HASTANE, İBADETHANE, OKUL GİBİ ÇOK SAYIDA İNSANIN KULLANDIGI BİR TESİS OLUP OLMADIĞI

(cevap var ise vaziyet planında gösterilmeli ve mesafesi ölçülmelidir)

YAPI YAKININDA ALT YAPI (su doğalgaz, iletişim hattı) VEYA METRO TÜNELİ BULUNUP BULUNMADIĞI

(cevap var ise vaziyet planında gösterilmeli ve mesafesi ölçülmelidir)

SAHA İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ İNSANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KABUL EDİLEBİLİR RAHATSIZLIK SEVİYESİ

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (dBA)

TOZ SEVİYESİ (yüksek, orta, düşük)

TİTREŞİM (PGV:mm/sn)

YIKIM SAHASINA ERİŞİM DURUMU(vaziyet planında çevre yollar ve trafik işleme yönleri işaretlenmelidir.)

 

Bir cevap yazın